Rozporządzenia o postępowaniu rozstrzygającym ma na celu ustalenie szczegółowych kryteriów i punktacji za każde kryterium oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym, a także minimum kwalifikacyjnego oraz minimalnego zakresu informacji i dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przez wnioskodawców kryteriów.

Jednym z kryteriów jest wskaźnik zaawansowania transformacji klimatycznej. Dla morskich farm wiatrowych, w zakresie kryterium dotyczącego pozytywnego wpływu przedsięwzięcia na transformację energetyczną i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przewidziano punktację w zależności od wskaźnika zaawansowania transformacji klimatycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, do której on należy. Wskaźnik zostanie obliczony według wzoru do tego przygotowanego. System punktacji, który proponowało ministerstwo aktywów państwowych, a przyjęło ministerstwo infrastruktury może wspierać firmy, które obecnie mają więcej węgla w miksie energetycznym.

Resort uzasadnia, że zaproponowany wskaźnik został wprowadzony w celu wyrównania szans na transformację energetyczną różnych przedsiębiorstw. Ma on również usunąć bariery wejścia na nowe niskoemisyjne rynki przedsiębiorstwom, które są w początkowej fazie transformacji klimatycznej. Bariera wejścia na rynek miałaby miejsce w sytuacji, w której przedsiębiorstwa, które są już w końcowej fazie transformacji energetycznej lub są już zeroemisyjne, uzyskiwałoby lepszą pozycję na rynku, a tym samym blokowałyby wejście innych podmiotów wprowadzając transformację dwóch prędkości.