Program „Mój Prąd 4.0” ruszy w pierwszym kwartale 2022 r. Nowa odsłona programu ma uwzględnić zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej. Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie „wirtualnego magazynu energii”, jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta.

Program – w nowej wersji – będzie nadal dedykowany dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zostanie zachowana dotychczasowa forma składania wniosku. O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów jak ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią, będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”.