Ustawa o morskich wiatrakach przyjęta

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ustawa trafi następnie pod obrady Senatu.

Publikacja: 17.12.2020 20:05

Ustawa o morskich wiatrakach przyjęta

Foto: Morska farma wiatrowa Middelgrunden nieopodal Kopenhagi, fot. Michał Niewiadomski

Dzięki nowym przepisom możliwe będzie sprawniejsze prowadzenie inwestycji związanych z budową elektrowni wiatrowych na Bałtyku.

– Wspaniały dzień dla polskiej energetyki! Sejm RP uchwalił ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych! Dziękuję za poparcie tego ważnego projektu dla rozwoju OZE. Czas na pracę w Senacie – skomentował na Twitterze Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Przepisy zawierają szereg usprawnień dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Uproszczone zostały procedury administracyjne i prawne, skracające czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w tym obszarze. Przede wszystkim zaś przewidziano wsparcie dla tej branży. W pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW wsparcie to przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Możliwość wejścia do tego systemu skończy się 30 czerwca 2021 r.

W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule aukcji. Nowa ustawa zakłada też, że inwestorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że nowe przepisy zachęcą inwestorów i przyspieszą proces transformacji polskiej energetyki na zeroemisyjne źródła energii.

""

Michał Kurtyka podpisuje deklarację o współpracy z krajami Bałtyckimi w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Fot./materiały prasowe

energia.rp.pl

Zgodnie z zapowiedzią resortu klimatu, pierwsze farmy wiatrowe na polskim morzu pojawią się w 2024 r. i będą powstawać sukcesywnie aż do 2033 r. Zgodnie z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, za 20 lat na Bałtyku ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Za 10 lat ma być to 5,9 GW.

Ustawa o offshore wind to wrzucenie trzeciego biegu transformacji energetycznej Polski. Po uwolnieniu potencjału mikroinstalacji, przeprowadzeniu serii aukcji dla większych OZE na lądzie, przychodzi czas na morską energetykę wiatrową. Jej rozwój pozwoli myśleć poważniej o czystej elektryfikacji transportu i ciepłownictwa i przyszłościowej gospodarce wodorowej – skomentował Tobiasz Adamczewski z Forum Energii.

OZE

Dzięki nowym przepisom możliwe będzie sprawniejsze prowadzenie inwestycji związanych z budową elektrowni wiatrowych na Bałtyku.

– Wspaniały dzień dla polskiej energetyki! Sejm RP uchwalił ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych! Dziękuję za poparcie tego ważnego projektu dla rozwoju OZE. Czas na pracę w Senacie – skomentował na Twitterze Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

OZE
Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE
OZE
Masowe redukcje mocy z odnawialnych źródeł energii
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?