Na mocy decyzji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), spółka nie może realizować żadnych transakcji hurtowej sprzedaży lub zakupu energii elektrycznej. Uniemożliwia jej to także handel energię na Towarowej Giełdzie Energii. Podmioty, które sprzedawały lub kupowały od tej spółki energię będą musiały znaleźć teraz klienta lub sprzedawcę. - PSE wstrzymały świadczenie usług przesyłania spółce IRL Polska, działając na podstawie decyzji wydanej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – podaje operator.

W dokumencie datowanym na 26 kwietnia, gdzie IRL Polska znalazła się na liście opublikowanej przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, czytamy, że aktywa spółki zostały zamrożone wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze. W marcu – w efekcie unijnych – sankcji wstrzymany został także obrót akcjami Inter RAO Lietuva, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej

Inter RAO Lietuva zawieszone przez Sieczina?