Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen. Warunkiem transakcji jest sprzedaż kontrolowanej przez PGNiG spółki Gas Storage Poland – operatora magazynów gazu.

– Naszym założeniem – w wyniku połączeń Orlenu z Lotosem i PGNiG – jest wzrost udziału własności Skarbu Państwa w tym nowym podmiocie. Obecnie bezpośredni udział Skarbu Państwa w strukturze własnościowej Orlenu wynosi zaledwie 27 proc. Chcielibyśmy wzmocnić również bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez wzmocnienie tego państwowego akcjonariatu w tym nowym podmiocie – mówił wicepremier i szef MAP Jacek Sasin, dodając, że według szacunków, którymi się w tej chwili MAP posługuje, to będzie poziom własności na poziomie blisko 50 proc.

– Dlatego nie preferujemy i nie będziemy realizować tej transakcji w sposób gotówkowy, tylko poprzez połączenie, poprzez fuzję, która spowoduje – biorąc pod uwagę znacznie większe udziały SP w PGNiG i Lotosie – podniesienie poziomu własności w tej nowej firmie do takiego poziomu, który będzie gwarantował pełną kontrolę Skarbu Państwa nad tym nowym podmiotem – wyjaśniał.