Procesy związane z działalnością operacyjną są podyktowane m.in. wymogami transformacji energetycznej. Planowane przekształcenia organizacyjno-majątkowe mają na celu utworzenie struktury holdingowej.– Taką strukturę mają światowi liderzy w sektorze oil & gas – skomentował Paweł Majewski, prezes PGNiG. Spółka tłumaczy, że nowa struktura ma pozwolić na spełnienie wymogów zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. PGNiG sygnalizuje, że stworzenie struktury holdingowej zwiększy potencjał PGNiG do osiągnięcia synergii operacyjnych co ma umożliwić poprawę tempa i efektywności procesu transformacji energetycznej.

Proces reorganizacji będzie kilkuetapowy. Pierwszym krokiem będzie wyodrębnienie z PGNiG działalności operacyjnej związanej z poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów, obrotem hurtowym i magazynowaniem gazu oraz wniesienie aktywów związanych z wyżej wymienioną działalnością w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowej spółki zależnej w ramach Grupy. W kolejnym kroku ta spółka celowa przejmie także od PGNiG SA udziały w wybranych spółkach segmentowych należących do całej Grupy PGNiG. Po reorganizacji spółka PGNiG SA ma stać się centrum korporacyjnym, które będzie odpowiadało za funkcje zarządczo-nadzorcze i planistyczne.