W poniedziałek w Brukseli spotkali się uczestnicy Planu ds. połączenia bałtyckiego rynku energetycznego (BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan). Ustalono, że wnioski o finansowanie konkretnych wpłyną do Brukseli do jesieni tego roku.

Jest to konieczne, by zapewnić finansowanie i terminową realizację planów synchronizacyjnych. W końcu grudnia 2017 r. Komisja Europejska i ministrowie energetyki Litwy, Łotwy, Estonii i Polski uzgodnili, że porozumienie końcowe o połączeniu systemów energetycznych z Europą przy udziale kierownictwa Unii ma zostać podpisane w czerwcu 2018 r.

- Mamy bardzo konkretne obowiązki - w jakich terminach i co musi zostać zrobione tak na poziomie politycznym, jak i technicznymi. Teraz absorbują nas nie tylko te obowiązki, ale też to, co musi zostać zrobione po czerwcu. Wszystko to jest potrzebne, byśmy nie tracili cennego czasu, zapewnili sobie finansowe wsparcie i zakończyli synchronizację z sieciami Europy w ustalonym terminie - cytuje Egidiusa Purlisa, wiceministra energetyki Litwy, agencja BNS.

Nadbałtyckie republiki chcą się do 2025 r. całkowicie odłączyć postsocjalistycznego systemu energetycznego BRELL (Białoruś, Rosja, Estonia, Litwa, Łotwa). Najkrótsza droga wiedzie tutaj przez Polskę. Sieci Litwy i Polski łączy już jeden most energetyczny, drugi jest w przygotowaniu.