Już w ubiegłym tygodniu, po tym, jak MSP parafowało z PGE umowę sprzedaży 84,19 proc. akcji spółki Energa za 7,53 mld zł, Grad podtrzymał, że nadal rozważana jest wypłata dywidendy zaliczkowej przez PGE, a decyzja w tej sprawie zapadnie w październiku.

[b]Prezes PGE Tomasz Zadroga zapowiadał ostatnio,[/b] że jeśli zapadnie decyzja o wypłacie dywidendy zaliczkowej, to PGE mogłaby podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w grudniu 2010 r. Podkreślał, że dywidenda byłaby wypłacona niezależnie od planów akwizycyjnych.

Po parafowaniu umowy w środę, 15 września, stanowisko na temat transakcji musi wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na co ma do dwóch miesięcy. Prezes UOKiK wielokrotnie informowała, że nie zgodzi się na koncentrację polegającą na nabyciu Energi przez PGE. Oprócz PGE w równoległych negocjacjach z resortem uczestniczył czeski Energeticky a Prumyslovy Holding.