W okresie od dnia 3 września do 22 grudnia tego roku giełdowy Tesgas zawarł z przedsiębiorstwami należącymi do grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa umowy o łącznej wartości 32,7 mln zł.

Kontrakt o największej wartości dotyczy m.in. wykonania prac związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym gazociągów wysokiego ciśnienia, zlokalizowanych na terenie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie.

Zrealizuje go konsorcjum w składzie: Tesgas (lider konsorcjum), PBG, GPT oraz Specjalistyczne Usługi Gazownicze Gaz Serwis. Umowę zawarto 22 grudnia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa z grupy PGNiG. Będzie obowiązywała od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2014 r. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ponad 5,6 mln zł.

Po trzech kwartałach grupa Tesgas osiągnęła 101,8 mln zł przychodów i 8,3 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego. W stosunku do tego samego okresu 2009 r. oba wyniki wzrosły odpowiednio o ponad 66 proc. i niespełna 48 proc.

Grupa prognozowała wypracowanie w tym roku 154,3 mln zł przychodów i 14,3 mln zł zysku netto. Mimo, że zarząd po trzech kwartałach swoje plany zrealizował w 66 proc. i 60 proc., to nie widzi zagrożeń dla przedstawionych prognoz.