Zlecenie warte jest prawie 2,25 mln zł. Prace mają zostać zakończenie w terminie 40 dni od daty podpisania umowy.

Energoaparatura działa na rynku specjalistycznych usług budowlano-montażowych. Świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, instalacji słaboprądowych oraz linii i stacji wysokiego napięcia.