Gaz-System: pięć wniosków na korzystanie z tzw. wirtualnego rewersu

Do Gaz-Systemu wpłynęło pięć wniosków na korzystanie z usługi tzw. wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim. To możliwość odbioru gazu nie bezpośrednio od kontrahenta, ale z przeciwnego kierunku - przykładowo zakupionego w Niemczech gazu z rosyjskich dostaw

Publikacja: 06.10.2011 18:49

Gaz-System: pięć wniosków na korzystanie z tzw. wirtualnego rewersu

Foto: Bloomberg

Cztery wnioski dotyczą świadczenia usługi w okresie długoterminowym, jeden krótkoterminowym - w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011 r. Spółka nie podała nazw firm, które złożyły wnioski - mają zostać podane po podpisaniu umów przesyłowych.

Wnioski obecnie są oceniane pod względem formalno-prawnym. Usługa rewersu wirtualnego pozwala na sprowadzanie do Polski poprzez gazociąg jamalski dodatkowych ilości gazu - do około 2,3 mld m sześc. gazu rocznie. Wnioskowane ilości łącznie przekraczają dostępną przepustowość usługi; w 2012 r. jest to 5,38 mld metrów sześć, 2013 - 5,57 mld metrów sześć., 2014 - 5,58 mld metrów sześc., a 2015 - 5,50 mld metrów sześc. Dlatego - po formalno-prawnej ocenie - ilości te zostaną proporcjonalnie zredukowane.

We wrześniu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk zatwierdził zasady dostępu firm trzecich do polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. "To krok w kierunku rozwoju konkurencji na polskim rynku gazu" - ocenił wtedy.

Wniosek w tej sprawie złożył w czerwcu Gaz-System, który jest operatorem polskiego odcinka gazociągu. Do URE przesłany został projekt instrukcji, w którym zawarte zostały m.in. zasady przyłączania do gazociągu, wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, kryteria bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego oraz zasady współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych.

Zatwierdzenie instrukcji pozwoli Gaz-Systemowi na świadczenie usług przesyłu na podstawie umów zawartych z nowymi użytkownikami polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Zdaniem prezesa Gaz-Systemu Jana Chadama, decyzja prezesa URE pozwoli spółce pełnić rolę operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego i jednocześnie wypełnić oczekiwania Komisji Europejskiej co do dostępu do wolnych mocy przesyłowych na tym gazociągu dla wszystkich zainteresowanych.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, na terytorium Polski może działać tylko jeden operator sytemu przesyłowego gazowego. Jest on zobowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej.

Gaz-System jest strategiczną spółką polskiej gospodarki odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem o wartości ok. 5 mld zł, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów. Jest również właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

25 października 2010 r. GAZ-SYSTEM S.A. oraz EuRoPol Gaz S.A. (właściciel polskiej części gazociągu jamalskiego) podpisały umowę o powierzeniu funkcji operatora na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał - Europa. Umowa została zawarta do końca 2019 roku i ustala zasady pełnienia przez GAZ-SYSTEM S.A. funkcji operatora gazociągu jamalskiego na terenie Polski oraz na poziomie korporacyjnym definiuje wzajemne relacje pomiędzy operatorem gazociągu a jego właścicielem. Dokument określa zarówno obowiązki GAZ-SYSTEM S.A. jako operatora polskiego odcinka gazociągu tranzytowego, jak również obowiązki EuRoPol Gaz s.a. jako właściciela tej infrastruktury.

Cztery wnioski dotyczą świadczenia usługi w okresie długoterminowym, jeden krótkoterminowym - w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011 r. Spółka nie podała nazw firm, które złożyły wnioski - mają zostać podane po podpisaniu umów przesyłowych.

Wnioski obecnie są oceniane pod względem formalno-prawnym. Usługa rewersu wirtualnego pozwala na sprowadzanie do Polski poprzez gazociąg jamalski dodatkowych ilości gazu - do około 2,3 mld m sześc. gazu rocznie. Wnioskowane ilości łącznie przekraczają dostępną przepustowość usługi; w 2012 r. jest to 5,38 mld metrów sześć, 2013 - 5,57 mld metrów sześć., 2014 - 5,58 mld metrów sześc., a 2015 - 5,50 mld metrów sześc. Dlatego - po formalno-prawnej ocenie - ilości te zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro