- Rada nadzorcza PGNiG podczas dzisiejszego posiedzenia nie podjęła decyzji o ogłoszeniu konkursu na nowego prezesa. Będzie inna forma jego powołania - twierdzi źródło.

Chmielewski jest absolwentem filologii polskiej i nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2000 r. do chwili obecnej jest pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w departamencie prywatyzacji. Zasiadał w wielu radach nadzorczych. Od 25 lutego 2009 r. jest członkiem rady Enei, gdzie obecnie pełni funkcję przewodniczącego.

W grudniu z pełnienia funkcji prezesa zrezygnował Michał Szubski. Szubski, przyczyny swojej rezygnacji tłumaczył brakiem decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawie podwyżki taryfy na gaz, o którą firma wnioskuje już od trzech miesięcy.