Wart 9,4 mld zł net­to (11,6 mld zł brut­to) kon­trakt tra­fił do konsor­cjum Ra­fa­ko, Po­li­mek­su-Mo­sto­sta­lu i Mo­sto­sta­lu War­sza­wa. Udział Polimeksu w konsorcjum to 42 proc. 34 proc. prac przypadnie w udziale Rafako, a 24 proc. Mostostalowi Warszawa. Umowa została podpisana mimo uchylenia przez wojewódzki sąd administracyjny decyzji środowiskowej dotyczącej inwestycji. W początkowej fazie realizacji kontraktu trwały będą jednak prace projektowe, które zajmą co najmniej trzy kwartały. PGE będzie mogła wykorzystać ten czas na rozwiązanie kwestii pozwolenia na budowę.

W przetargu w Elektrowni Opole złożono dwie oferty. Nieco niższą kwotę zaproponował Alstom, ale jego propozycja została odrzucona ze względów formalnych. Firma odwoływała się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej, jednak odwołanie zostało odrzucone. Alstom złozył do sądu okręgowego skargę, w której wnioskuje o rozpatrzenie rozstrzygnięcia KIO.

Kontrakt w Opolu jest największym przedsięwzięciem w historii polskiej energetyki. Budowa pierwszego kotła potrwa 54 miesiące, a drugiego 62 miesiące.