Zgodnie z umową, obliczenie ceny wykonania dobrowolnej opcji call (na podstawie formuły zawartej w umowie) jest obowiązkiem Saturn Management. "Cena ta, po przeliczeniu z euro na złotówki zgodnie z zasadami określonymi w umowie generalnej, podlega zapłacie przez spółkę w terminie 60 dni od dnia doręczenia PEP wskazanego wyżej oświadczenia spółki o przyjęciu oferty" - podało Mondi.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Mondi Świecie oraz z pożyczki podporządkowanej od Mondi Finance Limited.

Do Saturna należy elektrociepłownia dzierżawiona przez Mondi. Dzięki transakcji spółka ze Świecia będzie mogła przejąć kontrolę nad elektrociepłownią dostarczającą spółce większą część jej zapotrzebowania na energię elektryczną oraz całość zapotrzebowania na energię cieplną i parę, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych. Spółka spodziewa się, że takie przejęcie doprowadzi do istotnego ograniczenia jej kosztów w zakresie wytwarzania energii.

Wcześniej Mondi Świecie informowało, że posiada dobrowolną opcję call wykupu od PEP elektrociepłowni EC Saturn, a koszt wykupu obliczony na podstawie formuły wynosi ok. 112 mln zł.