Przychody grupy zmniejszyły się o ponad 29 proc., w stosunku do poprzedniego roku, do 105,7 mln zł. Skonsolidowana strata operacyjna obniżyła się o 24 proc., do 69 mln zł.