Samorządy chcą gazu z łupków, ale...

Zarząd Związku Województw RP uzgodnił dziś stanowisko w sprawie gazu łupkowego w Polsce: samorządy są za tym, by gazu szukać, produkować, ale i chronić środowisko przed zniszczeniem

Publikacja: 31.05.2012 15:40

Samorządy chcą gazu z łupków, ale...

Foto: Bloomberg

Samorządowcy chcą zmian w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z 9.06.2011 r. oraz powiązanych aktach prawnych, które regulują poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów. Chodzi o to, by wpływy z eksploatacji złóż trafiały też do właścicieli gruntów w tym kas gmin i województw.

Samorządy chcą, by włączyć zarządy wojewódzkie w procesy wydawania koncesji na poszukiwania oraz eksploatacje złóż na ich terenie. Chcą być informowani o działaniach organów państwowych w tej sferze.

Domagają się, by województwa na terenie których zostały wydane koncesje, miały obowiązek sporządzania studium wpływu potencjalnych obszarów górniczych na jakość życia mieszkańców, środowisko naturalne oraz gospodarkę lokalną.

"Uważamy, że samorządy wojewódzkie powinny dążyć do tworzenia regionalnych polityk energetycznych poprzez rozwój lokalnych i nowych źródeł energii, tworzenia konkurencyjności na rynku energii, wprowadzanie cen detalicznych i modernizacji sieci dystrybucyjnych" - czytamy w stanowisku.

Samorządowcy zwracają uwagę na konieczność dialogu społecznego w wypadku gazu łupkowego. Nie we wszystkich krajach władze słuchają lokalnych społeczności. Ludzie potrzebują dokładnej wiedzy i bieżących informacji o stosowanych technologiach.

- Społeczeństwo powinno mieć jak najszersze informacje na temat procesu wydobycia gazu łupkowego. Doświadczenia innych krajów pokazują, że mieszkańcy gmin czy regionów mogą mieć bezpośrednie korzyści z eksploatacji tych złóż, dlatego powinniśmy wykorzystać dobre praktyki również w tym zakresie - mówił Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i prezes zarządu ZWRP.

Samorządowcy chcą zmian w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z 9.06.2011 r. oraz powiązanych aktach prawnych, które regulują poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów. Chodzi o to, by wpływy z eksploatacji złóż trafiały też do właścicieli gruntów w tym kas gmin i województw.

Samorządy chcą, by włączyć zarządy wojewódzkie w procesy wydawania koncesji na poszukiwania oraz eksploatacje złóż na ich terenie. Chcą być informowani o działaniach organów państwowych w tej sferze.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro