Obroty na rynku CO2 w październiku wzrosły

W połowie października zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost cen praw do emisji CO2. Również obecnie znajdują się one na poziomie powyżej 8 euro za tonę

Publikacja: 07.11.2012 15:12

Obroty na rynku CO2 w październiku wzrosły

Foto: Bloomberg

- Sytuacja ta jest efektem między innymi wypowiedzi unijnej komisarz ds. klimatu, Connie Hedegaard, która upatruje w zaostrzonej polityce klimatycznej Unii Europejskiej szansy dla całej gospodarki. Jej zdaniem, działania klimatyczne przyczynią się do wzrostu PKB, tworzenia nowych miejsc pracy, a także poprawią bezpieczeństwo energetyczne całej Wspólnoty - mówi Juliusz Preś, analityk Domu Maklerskiego Consus.

Wyjaśnia, że dodatkowym bodźcem podnoszącym wartość uprawnień w ostatnich tygodniach były spekulacje dotyczące treści dokumentu w sprawie działania EU ETS (europejski system handlu prawami do emisji), który Komisja Europejska planuje opublikować 14 listopada 2012 r. Najważniejszym punktem dokumentu miała być propozycja wycofania nawet 1,2 mld uprawnień z europejskiego rynku carbon. Euforia na rynku nie trwała jednak długo, gdyż podczas oczekiwania na spotkanie unijnych ministrów środowiska, które miało miejsce 25 października, średnie ceny jednostek EUA straciły 7,15 proc.

- Dopiero po ogłoszeniu, że na tym spotkaniu osiągnięto porozumienie w sprawie wspólnego stanowiska Unii Europejskiej, które zostanie zaprezentowane na konferencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych (COP 18), ceny uprawnień zyskały na wartości. Ustalenia dotyczyły głównie długości trwania kolejnego okresu Protokołu z Kioto, który zdaniem Wspólnoty Europejskiej powinien wynieść osiem lat - wyjaśnia Juliusz Preś.

Również informacja dotycząca projektu zmian w Europejskim Systemie Handlu, któy będzie poddany pod obrady państw członokowskich w przyszłym miesiącu, przyczynił się do wzrostu cen. Plan zakłda zwięszenie celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych w UE po 2020 r., redukcję ilości uprawnieńz trzeciej fazy EU ETS, włączenie nowych sektorów w system oraz - co najważniejsze - wprowadzenie mechanizmu zarzązania ceną EUA poprzez kontrolowanie ilości uprawnień na rynku.

Jak zwracają uwagę analitycy DM Consus, mimo trzydniowej przerwy w handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, jaką obserwowaliśmy na początku października, miesięczny wolumen sprzedanych jednostek EUA był ponad trzykrotnie większy niż przed miesiącem. Właściciela zmieniło 6,75 mln uprawnień EUA, co jest jednocześnie najlepszym wynikiem od sierpnia zeszłego roku. Przy współczynniku zmienności na poziomie 2,30 proc. średnie ceny jednostek EUA zmieniały się w przedziale 7,59-8,25 euro.

Zdecydowanie dynamiczniej zmieniały się ceny jednostek CER, których współczynnik zmienności ukształtował się na poziomie 28 proc. Na początku miesiąca poziom cenowy uprawnień CER oscylował w przedziale 1,80-1,92 euro by w kolejnych dniach ulec obniżeniu nawet do poziomu 0,88 euro. Przeciwne kierunki zmian cen uprawnień EUA oraz CER skutkowały systematycznie zwiększającym się spreadem cenowym, umożliwiając inwestorom dokonującym wymiany uprawnień uzyskanie przychodu nawet na poziomie 7,03 euro (w końcowych dniach miesiąca).

- Sytuacja ta jest efektem między innymi wypowiedzi unijnej komisarz ds. klimatu, Connie Hedegaard, która upatruje w zaostrzonej polityce klimatycznej Unii Europejskiej szansy dla całej gospodarki. Jej zdaniem, działania klimatyczne przyczynią się do wzrostu PKB, tworzenia nowych miejsc pracy, a także poprawią bezpieczeństwo energetyczne całej Wspólnoty - mówi Juliusz Preś, analityk Domu Maklerskiego Consus.

Wyjaśnia, że dodatkowym bodźcem podnoszącym wartość uprawnień w ostatnich tygodniach były spekulacje dotyczące treści dokumentu w sprawie działania EU ETS (europejski system handlu prawami do emisji), który Komisja Europejska planuje opublikować 14 listopada 2012 r. Najważniejszym punktem dokumentu miała być propozycja wycofania nawet 1,2 mld uprawnień z europejskiego rynku carbon. Euforia na rynku nie trwała jednak długo, gdyż podczas oczekiwania na spotkanie unijnych ministrów środowiska, które miało miejsce 25 października, średnie ceny jednostek EUA straciły 7,15 proc.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie