Dzisiejszy debiut to efekt umowy, którą Energa SA zawarła z Bankiem Pekao S.A. i BRE Bankiem S.A., o ustanowieniu programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld zł.

Pierwsza emisja 7-letnich obligacji serii A na kwotę 1 mld zł miała miejsce 19 października 2012 r. Dzisiaj zostały one wprowadzone do obrotu na jednym z rynków Catalyst – platformie Alternatywny System Obrotu (ASO), która jest prowadzona przez BondSpot SA.

Środki pozyskane z rynku w ramach emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych. Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych grupy Energa do 2020 r. to właśnie rozwój segmentu dystrybucji traktowany będzie priorytetowo.

Na przyłączanie nowo powstających instalacji OZE i kolejnych odbiorców energii, modernizację istniejących sieci oraz rozwój inteligentnych sieci energetycznych grupa przeznaczy blisko 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje. W ramach strategii dywersyfikowania źródeł finansowania wydatki będą pokryte zarówno ze środków własnych, jak i pozyskanych w ramach emisji obligacji krajowych.