W II kwartale MOL miał 5,83 mld dol. przychodów ze sprzedaży, o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł o 28 proc., do 420 mln dol. Zysk operacyjny (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) zwiększył się o 19 proc., do 100 mln USD. Z kolei na poziomie netto MOL miał 88 mln dol. zysku wobec zaledwie 2 mln USD rok temu.

Zsolt Hernádi prezes MOL, w komunikacie stwierdził, że na wyniki za II kwartał negatywny wpływ miały zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne, szczególnie w segmencie wydobywczym. - Niższe ceny ropy naftowej i malejąca produkcja węglowodorów zostawiły ślad na tym naszym najbardziej zyskownym segmencie. Mimo niesprzyjających okoliczności rynkowych byliśmy w stanie wzmocnić nasz biznes wydobywczy poprzez dwa czynniki, które będą bardzo ważne dla naszych przyszłych wyników - zaznaczył.

Wyjaśnił, że MOL osiągnął znaczący sukces w projekcie w Kurdystanie, gdzie lokalny rząd zgodził się na plan rozwoju pola Shaikan Block. Oznacza to, że pierwsza faza produkcji staje się coraz bliższa. To pole ma pozwolić węgierskiej firmie na zrównoważenie spadającego wydobycia z wyeksploatowanych obszarów. Drugim czynnikiem, na który wskazał Hernádi, jest nowy wiceprezes segmentu wydobywczego. Został nim Alexander Dodds.

Notowana od 2004 r. na GPW spółka I półrocze zakończyła jednak z gorszymi wynikami niż przed rokiem. Przychody zmalały o 1 proc., do 11,7 mld USD, a EBITDA o 14 proc., do 1 mld dol. Zysk operacyjny stopniał (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) o 29 proc., do 375 mln dol. Wynik netto spadł o 29 proc., do 232 mln dol.

Wczoraj wieczorem MOL poinformował, że porozumiał się z dwiema rosyjskimi firmami w sprawie sprzedaży jego 50 proc. udziału w spółce Zapadno-Malobalykskoye (ZMB). Jest ona właścicielem koncesji na wydobycie węglowodorów na polu ZMB. Transakcja została zawarta. MOL zaznacza, że produkcja na tej koncesji spadała od lat a najwyższy poziom zanotowano w 2005 r. Węgierski koncern informuje, że negocjacje w sprawie sprzedaży jego 100 proc. udziałów w spółce MOL Western Siberia, która ma licencję na wydobycie w bloku Surgut-7, również są w zaawansowanej fazie. Według MOL blok Surgut-7 jest mocno związany z infrastrukturą ZMB i może stać się elementem korzystnej transakcji w pakiecie.  Firma zaznacza jednak, że chce kontynuować swoją działalność w Rosji i skupić się bardziej na polach Baitugan i Matyushinsky.