Po pierwszych sześciu miesiącach 2013 r. przychody brutto przekroczyły 57,64 mln dol., co oznacza wzrost o prawie 24 proc. rok do roku (z 46,53 mln dol. w 2012 r.).

Produkcja w pierwszych sześciu miesiącach wzrosła o ponad 27 proc. osiągając średnio netto 537 tys. m sześc. dziennie. Spółka tłumaczy wyniki efektem intensywnego programu prac i nowych odkryć gazu na Ukrainie. Wydobycie gazu na Ukrainie w pierwszym półroczu 2013 r. wynosiło średnio ponad  537 tys. m sześc. – oznacza to wzrost o 27 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.

Serinus zapowiada w komunikacie, że taki sam scenariusz będzie chciała szybko osiągnąć w Tunezji, czyli w ciągu dwóch lat podwoić produkcję. Na rozwój tamtejszych koncesji spółka pozyskała finansowanie w wysokości 60 mln dol. z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Kwartalne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o prawie 70 proc. - do 10,09 mln USD za 2013 r. z 5,94 mln USD w 2012 r.