Jest on absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna w Instytucie Organizacji i Zarządzania ORGMASZ w Warszawie i Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa. W latach 1990-1992 ukończył Zarządzanie Małym Biznesem w Georgetown University Washington D.C. (USA), gdzie rozpoczął karierę zawodową jako praktykant. Po powrocie do Polski w 1994 roku podjął pracę w Wydziale Organizacyjnym Gabinetu Ministra jako starszy specjalista, a następnie p.o. Dyrektora Gabinetu Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej. W latach 1996-2006 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Skarbu Państwa, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów oraz p.o. Dyrektora Biura ds. Pomocy Publicznej. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Sekretarza Powiatu Legionowskiego w Starostwie Powiatowym w Legionowie. W 2008 roku przeszedł do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie pracował na stanowisku Podsekretarza Stanu. Od 2008 do 2013 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polimex-Cekop, Metalexport, Beskidzkie Tartaki „Bestar", Bank Gospodarki Żywnościowej, VII Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Uzdrowisko Krynica Żegiestów oraz Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy.

Bogusław Nadolnik dołączył do rady nadzorczej Energi, która wcześniej pracowała w składzie: Zbigniew Wtulich - przewodniczący, Marian Gawrylczyk - wiceprzewodniczący, Agnieszka Poloczek - sekretarz oraz trzech członków; Iwona Zatorska-Pańtak, Mirosław Szreder i Roman Jacek Kuczkowski.