Zgodnie z nią spółka musi zapłacić kare w wysokości ponad 260 tys. zł.

Wyrok sądu dotyczy decyzji prezes UOKiK z 2011 r. wydanej na podstawie postępowania, które wykazało, że Energa - Operator utrudniała gminie wybór sprzedawcy energii elektrycznej do oświetlenia placów, ulic i dróg publicznych, odmawiając zgody na zawarcie umowy z przedsiębiorcą spoza grupy kapitałowej Energa.

Wyrok nie jest prawomocny. Enerdze - Operator przysługuje prawo do apelacji.

Energa – Operator zajmuje się w ramach giełdowej grupy sprzedażą energii elektrycznej.