Akcje spółki weszły w skład indeksu mWIG40 po sesji 21 marca. Indeks mWIG40 jest kontynuacją indeksu MIDWIG. W indeksie mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.

W skład indeksu mWIG40 wchodzą akcje jeszcze trzech spółek energetycznych: Enea, ZE PAK, Serinus Energy.