PSE ogłosiły przetarg na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej w związku z prognozami bilansów mocy wskazującymi na możliwość wystąpienia, począwszy od 2016 r., deficytu wymaganej przez operatora nadwyżki mocy. Świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej polega na dysponowaniu oraz wykorzystaniu jednostek wytwórczych wykonawcy przez operatora systemu przesyłowego do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy czynnej dla zachowania bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Energetycznego po 2015 r.

Bloki 3 i 6 Elektrowni Siersza oraz blok 8 Elektrowni Stalowa Wola, które obejmuje umowa, będą utrzymywane w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych deficytów mocy, za co spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie.

- Bloki w Elektrowni Siersza oraz Elektrowni Stalowa Wola, które z uwagi m.in. na dyrektywę IED (w sprawie emisji przemysłowych – red.) musiałyby zostać odstawione, zgłosiliśmy do przetargu organizowanego przez PSE. Jego pozytywne rozstrzygnięcie, sfinalizowane podpisaniem umowy, pozwala na wydłużenie czasu pracy tych jednostek do końca 2017, a nawet 2019 roku - informuje Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauronu. Jak dodał spółka stawia w swoim programie inwestycyjnym na odbudowanie mocy wytwórczych. Strategia grupy zakłada uruchomienie do 2020 r. nowych mocy wytwórczych w różnych technologiach, na poziomie 3 200 MW.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. PSE podzieliły zamówienie na trzy części w zależności od mocy jednostek wytwórczych. TAURON Wytwarzanie złożył ofertę dla wybranych bloków 120 MW dla wszystkich trzech części zamówienia. Pod koniec lutego PSE dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części trzeciej.

Łącznie z mocą pozyskaną w pierwszym przetargu, od  2016r. przez okres od 2 do 4 lat, operator systemu przesyłowego będzie dysponował 830 MW mocy źródeł interwencyjnej rezerwy zimnej. Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu pozwoliło na zawarcie umowy, dzięki której PSE pozyskał 454 MW rezerwy zimnej z dwóch bloków Zespołu Elektrowni Dolna Odra (należy do grupy PGE).