Dotyczą one modernizacji bloku w Elektrowni Bełchatów, budowy instalacji do ograniczenia tlenków siarki dwóch jednostek w Elektrowni Turów (blok nr 5 i nr 6), a także budowy instalacji do ograniczenia tlenków azotu z bloków 1-3 w tejże siłowni. Oprócz dotacji projekty te otrzymały pożyczki preferencyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z funduszu wojewódzkiego w Łodzi na łączną kwotę 149 mln zł.

Poziom finansowania preferencyjnego tych projektów kształtuje się w przedziale 30-59 proc. kosztów całkowitych inwestycji. Jak stwierdził cytowany przez portal Roman Forma, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE GiEK efektem inwestycji będzie poprawa jakości powietrza oraz dostosowanie istniejących urządzeń wytwórczych do zaostrzonych standardów emisyjnych, określonych w dyrektywie o emisjach przemysłowych.