Nowe zasady pomocy państwa

Bruksela przedstawiła wytyczne dotyczące udzielania pomocy publicznej w energetyce ?i ochronie środowiska.

Publikacja: 10.04.2014 09:57

Nowe zasady pomocy państwa

Foto: Bloomberg

Nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. Ostateczna wersja, przyjęta wczoraj przez Komisję Europejską, jest korzystna dla Polski. Utrzymana została  możliwość wspierania przez państwo infrastruktury gazowej i naftowej, a także budowy i modernizacji kogeneracji oraz sieci ciepłowniczych.

Zgodnie z  nowymi zasadami, ważnymi do 2020 r., Polska będzie mogła na przykład subsydiować budowę ropociągu Odessa–Brody–Płock. Państwo będzie też mogło wypłacać środki budżetowe na modernizację sieci ciepłowniczej, jeśli celem jest zwiększenie efektywności energetycznej.

W pierwszej wersji projektu nacisk był położony na wspieranie odnawialnych źródeł energii (OZE), z wyraźną dyskryminacją paliw kopalnych. Ostatecznie jednak wprowadzono do dokumentu większą równowagę, o którą zabiegała Polska. Ważna z naszego punktu widzenia jest także możliwość wspierania projektów modernizacyjnych, a nie tylko nowych inwestycji. A także uznanie bezpieczeństwa energetycznego za jeden z celów, którego spełnieniu powinna służyć współfinansowana przez państwo infrastruktura.

Ponadto w ogólnych warunkach, które powinna spełniać subsydiowana inwestycja, znalazły się nie tylko wymogi środowiskowe, ale też ekonomiczne. Chodzi więc nie tylko o „zazielenienie" energetyki, ale także o uczynienie jej bardziej efektywną kosztowo.

Ten aspekt wyjątkowo nie podoba się organizacjom ekologicznym, a cieszy europejski przemysł. W wydanych wczoraj komunikatach europejskie federacje przemysłów energochłonnych uważają, że decyzja Brukseli to „krok we właściwym kierunku" (Europejskie Stowarzyszenie Aluminium) i „ograniczone wsparcie dla przemysłu" (Eurofer – Europejskie Stowarzyszenie Stali). Branże te chwalą KE za nowe zasady wsparcia dla OZE, które zmniejszają ciężary nakładane na przemysł energochłonny.

Zdaniem KE dotychczasowy model wspierania OZE doprowadził do znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej i chronił jej producentów przed ryzykiem. – Branża OZE stała się nieczuła na sygnały cenowe, co prowadziło do zaburzeń konkurencji – mówił Joaquin Almunia, unijny komisarz ds. konkurencji. W nowym modelu będzie więcej miejsca dla rynku. Bo państwo będzie mogło wspierać producentów OZE premiami niezależnymi od kosztów wytworzenia, a więc firmom produkującym energię z OZE  będzie się opłacało obniżać koszty i zwiększać zyski.

—Anna Słojewska ? z Brukseli

Nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. Ostateczna wersja, przyjęta wczoraj przez Komisję Europejską, jest korzystna dla Polski. Utrzymana została  możliwość wspierania przez państwo infrastruktury gazowej i naftowej, a także budowy i modernizacji kogeneracji oraz sieci ciepłowniczych.

Zgodnie z  nowymi zasadami, ważnymi do 2020 r., Polska będzie mogła na przykład subsydiować budowę ropociągu Odessa–Brody–Płock. Państwo będzie też mogło wypłacać środki budżetowe na modernizację sieci ciepłowniczej, jeśli celem jest zwiększenie efektywności energetycznej.

Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Energetyka
Rekordowe rządowe subsydia energetyki. Wszystko przez kryzys energetyczny
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej