Spółka odnotowała z tego tytułu wpływy na koniec maja 2014 r. w wysokości 255 mln zł. Zysk ze sprzedaży w tym okresie skoczył o 11 proc., osiągając 104,5 mln zł.

- Wynik finansowy to efekt nie tylko stosunkowo wysokich wolumenów transportowanej przez nas ropy, ale także zwiększenia efektywności i optymalizacji działania naszej spółki - wyjaśnia Marcin Moskalewicz, prezes PERN.

Przychody z działalności operacyjnej za cały ubiegły rok wyniosły ok. 608 mln zł, a zysk netto 215 mln zł.