Piotr Duda z NSZZ „Solidarność", Jan Guz z OPZZ i Tadeusz Chwałka z Forum Związków Zawodowych zaapelowali do Donalda Tuska, wykupując ogłoszenia prasowe, m.in. w „Rz". Szefowie państw członkowskich UE mają podjąć decyzję w sprawie projektu na posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się 23–24 października br. Chodzi o tzw. drugi pakiet klimatyczny, nazywany też Pakietem 2030. Opublikowana w styczniu pozycja Komisji Europejskiej zakłada przyjęcie na poziomie UE celu 40 proc. redukcji emisji CO2 oraz 27 proc. udziału energii odnawialnej (OZE) w krajowym miksie energetycznym do roku 2030.

Zdaniem związkowych liderów głównym efektem wdrażania polityki klimatycznej w zaproponowanym kształcie będzie trzykrotny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej i ciepła, który spowoduje dalsze rozszerzenie sfery ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie konkurencyjności polskiego przemysłu, co w efekcie może doprowadzić do utraty blisko miliona miejsc pracy w Polsce. Spowoduje też spowolnienie wzrostu PKB Polski o 1,8 proc. do 2030 r. oraz ograniczenie zdolności do realizacji polityki energetycznej i gospodarczej.

—awk