Tesgas poinformował, że obecnie posiada portfel zamówień opiewający na 112 mln zł. Z tej kwoty 79 mln zł wpływów może być osiągniętych jeszcze w tym roku. Reszta przypada na lata 2015-16. Dla porównania rok temu portfel wszystkich zamówień sięgał 96 mln zł.

W najbliższych latach grupa chce się rozwijać głównie poprzez wzrost zdolności produkcyjnych w zakresie obróbki metali oraz rozszerzenia produkcji urządzeń i elementów dla specjalistycznych dziedzin przemysłu. Cel ten ma realizować firma zależna Stal Warsztat. W planach jest również zwiększenie wpływów z działalności budowlanej, w szczególności dotyczących odnawialnych źródeł energii.

W trzecim kwartale Tesgas wypracował 24,6 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 0,1 mln zł czystego zarobku. W stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o 36,3 proc., a zysk netto spadł o 2,9 proc.

Po trzech kwartałach przychody grupy wzrosły z 41,3 mln zł do 59,9 mln zł, a czysta strata zwyżkowała z 0,2 mln zł do 0,9 mln zł. Zarząd tłumaczy, że wyższe wpływy to efekt realizowanych przez grupę kontraktów budowlanych o wyższej wartości jednostkowej oraz korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym. Z kolei pogorszenie rentowności jest rezultatem spadku uzyskiwanych marż ze względu na zmianę struktury przychodów. Poza tym zarząd stosuje ostrożne podejście do wyceny długoterminowych kontraktów. Zyski wykazuje dopiero po usunięciu ryzyk, które mogłyby mieć wpływ na ich poziom.

Spadek rentowności spółki spowodował, że podczas dzisiejszej sesji giełdowi gracze wyprzedawali akcje Tesgasu. W trakcie notowań ich kurs spadał nawet o 7,7 proc. do 4,33 zł.