Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Lotos w związku z planowaną emisją do 55 mln akcji serii D, które będą oferowane dotychczasowym akcjonariuszom.

Współoferującymi są Société Générale Corporate & Investment Banking i DM PKO BP. Zarząd spółki jeszcze w tym roku chce pozyskać z oferty około 1 mld zł. Dzień prawa poboru wyznaczono na 18 listopada. Jeśli wszystkie akcje znajdą nabywców, będą stanowiły 29,8 proc. w podwyższanym kapitale spółki.

Z wcześniejszych informacji wynika, że pieniądze z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje. Jakie konkretnie będzie wiadomo, gdy spółka opublikuje prospekt, co powinno nastąpić w najbliższych dniach. Latem Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos ogólnikowo informował, że grupa wyda je na zakup najnowocześniejszych technologii do produkcji paliw płynnych oraz na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu.

Resort skarbu precyzował z kolei że chodzi o budowę tzw. instalacji opóźnionego koksowania i instalacji towarzyszących. W efekcie ma wzrosnąć efektywność działalności rafineryjnej poprzez pogłębienie stopnia przerobu ropy. Tym samym docelowo produkty niskomarżowe wytwarzane w Gdańsku zostaną zastąpione w znacznej mierze produktami wysokomarżowymi.

W emisji udział weźmie resort skarbu, do którego należy 53,2 proc. udziałów Grupy Lotos. Nowe akcje resort obejmie ze środków zgromadzonych w funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców, którym zarządza. W związku z tym 15 października minister skarbu podpisał z Grupą Lotos umowę w sprawie udzielenia jej wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł.