PGNiG i zależny PGNiG Obrót Detaliczny, obsługujący 6,5 mln odbiorców gazu w Polsce, złożyły w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski taryfowe. Spółki nie podają, jakich chcą zmian. Obecnie obowiązujące stawki są ważne do końca roku, a zostały ustalone w połowie grudnia 2013 r. Wówczas taryfy na gaz wzrosły średnio o 1,5 proc.

Specjaliści uważają, że teraz mogą one spaść ze względu na niskie ceny surowca na światowych giełdach i spadający kurs ropy.

Po trzech kwartałach przychody grupy PGNiG były zbliżone do zanotowanych rok wcześniej i wyniosły 22,8 mld zł. Wpływ na nie miał m.in. wzrost sprzedaży ropy i zwyżka obrotów prądem. Zysk netto poprawił się o 3 proc., do 2,14 mld zł. Do jego zwyżki przyczyniły się spadające koszty zakupu gazu i mniejsze koszty finansowe.