Gaz-System rozpoczął konsultacje ze wszystkim zainteresowanymi w sprawie projektu tzw. Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2016-2025. Jest to kolejny dokument określający m.in. w jaki sposób będzie zaspokajany krajowy popyt na gaz ziemny i jakie będą w tym zakresie realizowane inwestycje. Dotyczy zarówno rozwoju sieci przesyłowej należącej do Gaz-Systemu, jak i gazociągów tranzytowych, których właścicielem jest EuRoPol Gaz.

W projekcie przedstawiono m.in. dwa warianty prognoz krajowego zapotrzebowania na przesył błękitnego paliwa gazociągami Gaz-Systemu. W wersji umiarkowanego wzrostu przewiduje się, że za 10 lat ma sięgać 16,5 mld m sześc. W tym przypadku popyt oszacowano na podstawie zawartych już umów oraz planowanych dostaw m.in. do powstających elektrociepłowni na gaz w Stalowej Woli, Włocławku i Gorzowie Wielkopolskim. Z kolei w wariancie optymalnego rozwoju założono, że w ciągu 10 lat zapotrzebowanie na przesył zwyżkuje do 19,2 mld m sześc. W tej wersji dodatkowo uwzględniono ewentualne dostawy do elektrociepłowni na gaz w Płocku, Toruniu, warszawskim Żeraniu oraz Łagiszy. Dla porównania Gaz-System zakłada w obu wariantach, że w tym roku prześle swoimi gazociągami 14 mld m sześc. surowca. Spółka podaje, że faktyczne zużycie gazu będzie zależało głównie od produkcji energii elektrycznej i cieplnej, wzrostu PKB oraz cen gazu.

Dziesięcioletni plan określa też kluczowe inwestycje, które ma zrealizować Gaz-System. I tak na przełomie 2018/2019 powinno być gotowe połączenie Polska-Czechy o długości 112,4 km. Jego maksymalne zdolności importowe wyniosą 6,5 mld m sześc. roczne, a eksportowe 5 mld m sześc. W 2019 r. ma się z kolei zakończyć budowa interkonektora Polska - Słowacja o łącznej długości 164 km. Jego maksymalne zdolności importowe wyniosą 5,7 mld m sześc. roczne, a eksportowe 4,7 mld m sześc. Później, bo dopiero na lata 2019-2020 zaplanowano oddanie do użytku polaczenia Polska - Litwa o łącznej długości aż 534 km. Dzięki niemu będziemy mogli sprowadzać 1,7 mld m sześc. błękitnego paliwa rocznie lub wysłać do 2,4 mld m sześc.

Gaz-System ma też w planach budowę połączeń z Ukrainą i Danią. W żadnym z tych przypadków nie określono jednak terminu ich realizacji. Ponadto będzie rozbudowywany interkonektor w Lasowie z Niemcami oraz punkty wejścia na gazociągu jamalskim. Spółka chce też rozbudować sieć przesyłowa wewnątrz Polski. W najbliższych latach ma zwłaszcza powstać zachodnia i wschodnia nitka Korytarza Północ-Południe, każda o długości kilkuset kilometrów.