PGE: strata i zmiana dywidendy

Największy wytwórca energii w kraju, opierający swoją produkcję głównie na węglu, zamierza zrobić gigantyczny odpis.

Publikacja: 25.08.2015 19:49

PGE: strata i zmiana dywidendy

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

Jego wielkość - szacowana na razie przez zarząd PGE na 8,8 mld zł – stanowi jedną czwartą wartości wszystkich aktywów konwencjonalnych należących do grupy, które według stanu na koniec I kwartału tego roku wynosiły prawie 36,15 mld zł (wartość z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług).

Na razie nie wiadomo, które konkretnie elektrownie konwencjonalne zostaną spisane na straty. Zmianie może też ulec wielkość odpisu (ostateczną jego wartość poznamy pod koniec sierpnia wraz z publikacją raportu półrocznego PGE).

Szacunkowy odpis ma zmniejszyć raportowany wyniku netto o ok. 7,1 mld zł.

Według wstępnych szacunkowych danych skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy za pierwsze półrocze 2015 roku wyniesie ok. 4,3 mld zł. Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 5 mld zł, a wartość skorygowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 2,1 mld złotych.

Szacunki te uwzględniają planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2015 roku kilku zdarzeń niegotówkowych o charakterze jednorazowym.

Z informacji spółki wynika, że zysk EBITDA zwiększą przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) w wysokości ok. 300 mln zł oraz zmiana wielkości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych (głównie wpływ zmiany stopy dyskonta) łącznie ok. 250 mln zł.

Na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej raportowany wynik zwiększą przychody z tytułu rekompensaty KDT - ok. 250 mln zł, zmiana wielkości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych - ok. 200 milionów złotych.

Tak kiepskie wyniki będą miały istotny wpływ na wysokość dywidendy. Tym bardziej, że zarząd poinformował o zmianie polityki w tym zakresie. Dotychczas PGE wypłacało nagrodę na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Teraz podstawą do obliczania dywidendy ma być zysk netto skorygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Zarząd PGE zastrzega, też iż wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji.

Być informacja o możliwych olbrzymich odpisach wyprzedza tę o ewentualnym zaangażowaniu największego wytwórcy prądu i ciepła w projekt Nowej Kompanii Węglowej.

Z drugiej strony podobne znaczące odpisy obserwowaliśmy już w poprzednich latach w energetyce europejskiej m.in. GDF Suez, która już dawno „pogrzebała" nadzieje związane z rozwojem energetyki opartej na węglu.

Należy zauważyć, że nowy projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050 r., który znajduje się właśnie w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych, mówi o istotnym zmniejszeniu udziału węgla i pogarszającej się rentowności jednostek na to paliwo (ze względu na rosnące ceny CO2). Węgiel kamienny ma być nadal paliwem podstawowym dla naszej energetyki, ale o zmniejszającym się udziale w miksie. Z kolei węgiel brunatny, na którym opierało dotąd swoją przewagę konkurencyjną PGE, spada niemal do zera.

Ministerstwo Gospodarki w dokumencie sugeruje wręcz, że nowe odkrywki dla tego surowca nie będą opłacalne. A przypomnijmy, że Elektrownie w Bełchatowie i Turowie, dziś modernizowana, ale w niedługim czasie przeznaczona do wyłączenia, spala węgiel brunatny.

Jego wielkość - szacowana na razie przez zarząd PGE na 8,8 mld zł – stanowi jedną czwartą wartości wszystkich aktywów konwencjonalnych należących do grupy, które według stanu na koniec I kwartału tego roku wynosiły prawie 36,15 mld zł (wartość z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług).

Na razie nie wiadomo, które konkretnie elektrownie konwencjonalne zostaną spisane na straty. Zmianie może też ulec wielkość odpisu (ostateczną jego wartość poznamy pod koniec sierpnia wraz z publikacją raportu półrocznego PGE).

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Energetyka
Rekordowe rządowe subsydia energetyki. Wszystko przez kryzys energetyczny
Energetyka
Inwestycja z pomocą banku