Tym samym potwierdziły się nasze doniesienia z poniedziałku, że MSP rozważa taki scenariusz.

Punkt o zmianach w zarządzie znalazł się w porządku obrad dopiero dziś rano. Kamrat był członkiem rady z ramienia MSP, które naciska na gdańską spółkę by ta zaangażowała się w ratowanie polskiego górnictwa poprzez udział w akcjonariacie TF Silesia.

Decyzję o poszerzeniu składu zarządu Energi o kolejną osobę podjęto jednogłośnie. Teraz liczy on cztery osoby. AN czele stoi wybrany w kwietniowym konkursie prezes Andrzej Tersa, a wiceprezesami są Joanna Szydłowska (ds. korporacji) oraz Seweryn Kędra (ds. finansowych).

Rada nadzorcza zdecydowała jednocześnie o rozpasaniu konkursu na kolejne stanowisko w zarządzie. Można się spodziewać, że wystartuje w nim Waldemar Kamrat, który uczestniczył w konkursie na prezesa tej kadencji.