Podczas dzisiejszego posiedzenia rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa delegowała do czasowego pełnienia obowiązków prezesa gazowniczego koncernu Piotra Woźniaka. Czas jego urzędowania wyznaczono na razie na okres od 11 grudnia do 11 marca 2016 r. Piotr Woźniak od października 2005 r. do listopada 2007 był ministrem gospodarki, a od grudnia 2011 r. do grudnia 2013 r. wiceministrem środowiska oraz głównym geologiem kraju. Wcześniej, bo w latach 2000 - 2002 zajmował stanowisko wiceprezesa ds. handlu i restrukturyzacji PGNiG. Następnie do 2005 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję radnego miasta stołecznego Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Wożniak na stanowisku prezesa PGNiG zastąpił Mariusza Zawiszę, który na czele spółki stał od grudnia 2013 r. Wraz z Zawiszą rada odwołała Jarosława Bauca, wiceprezesa ds. finansowych oraz Zbigniewa Skrzypkiewicza, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia. Z naszych informacji wynika, że zarząd nie ma w umowie zagwarantowanej odprawy. Z kolei wynagrodzenie za zakaz konkurencji, który obowiązuje przez rok od czasu zakończenia pracy, wynosi 50 proc. pensji.

PGNiG w komunikacie prasowym podaje, że Zawisza w ciągu dwóch lat swojej pracy przygotowywał grupę do funkcjonowania na zliberalizowanym rynku gazu oraz wzmacniał jej pozycję na rynku. - Podjął wiele działań restrukturyzacyjnych, efektywnościowych i pro klienckich. Powołana została spółka obrotu detalicznego, obniżone zostały taryfy oraz wprowadzono programy rabatowe dla odbiorców hurtowych i detalicznych - co pozwoliło minimalizować utratę rynku - napisano w komunikacie prasowym. Dodano, że w sierpniu PGNiG wypłaciło rekordowo wysoką dywidendę, płacąc akcjonariuszom po 0,2 zł na każdą akcję. Ponadto w kluczowym obszarze działalności, czyli segmencie poszukiwawczo - wydobywczym, zakupiło nowe złoża w Norwegii i udziały w koncesji w Niemczech oraz otworzono kopalnię gazu w Pakistanie. Utrzymano też na stałym poziomie krajowe wydobycie.