Nowa inicjatywa opiera się na.. algach. Jak informuje Orlen w komunikacie, na terenie zakładu w Płocku powstanie stacja doświadczalna, w której będą hodowane glony z wykorzystaniem dwutlenku węgla oraz wód poprodukcyjnych z rafinerii.

Projekt jest elementem realizacji polityki dbałości o jakość środowiska jak również jednym z  celów w zakresie biopaliw wyznaczonych Dyrektywą o Odnawialnych Źródłach Energii (RED) na 2020 rok. Zgodnie z założeniami, spółka chce opracować technologię produkcji biokomponentów z glonów olejowych i okrzemek bałtyckich w warunkach pracy rafinerii. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Szczecińskim.

- Zakładamy, że osiągnięcie założonych w projekcie celów pozwoli w przyszłości na komercjalizację technologii i umożliwienie produkcji biopaliw z glonów w oparciu o potencjał techniczny rafinerii w Płocku, jak również implementację rozwiązania do instalacji przemysłowych generujących CO2 w Grupie Kapitałowej, co niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla - tłumaczy cytowany w komunikacie Robert Czekaj, dyrektor wykonawczy ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw.

Zgodnie z wytycznymi znowelizowanej Dyrektywy ustanawiającej wytyczne dla biopaliw w transporcie, biokomponenty wytworzone z glonów mogą być zaliczane podwójnie do celów przedmiotowej Dyrektywy na 2020 r. Dyrektywa wyznacza 10 proc. udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w paliwach transportowych, jednocześnie ograniczając udział biokomponentów wyprodukowanych z surowców żywnościowych maksymalnie do 7 proc.

Glony nie konkurują z biomasą żywnościową, charakteryzują się wieloma walorami, które predysponują je do energetycznego wykorzystania. Posiadają wysoki potencjał produkcji biomasy z jednostki powierzchni w porównaniu do innych roślin wykorzystywanych obecnie na cele BIO. Do produkcji biopaliw można użyć olej pozyskany z glonów jak również wykorzystać pozostałość w znanych procesach termicznych i fermentacyjnych przetwarzania biomasy na cele biopaliwowe.