Jak podkreślił prezes grupy Remigiusz Nowakowski jest ona bardzo istotna ze względu na wymagające otoczenie m.in. unijną politykę klimatyczną, otoczenie prawne i regulacyjne czy niski poziom cen hurtowych. „Naszym celem jest wypracowanie optymalnej ścieżki rozwoju, która wpisze się w politykę energetyczną Polski, ale przede wszystkim przyniesie korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy" – podkreślił Nowakowski. Jak zaznaczył spółka skupi się także na zakończeniu procesu zakupu części zakładu górniczego w Brzeszczach i jego pełnej integracji w ramach segmentu Wydobycie.

W ramach prowadzonej aktualizacji strategii Tauron zamierza zweryfikować wszystkie prowadzone i planowane projekty inwestycyjne. Spółka planuje też wprowadzenie nowego modelu zarządzania grupą, dopasowanego do zaktualizowanej strategii. - Naszym celem jest maksymalne uproszczenie sposobu zarządzania, co zredukuje koszty zarządu i poprawi efektywność całej organizacji – zaznaczył Nowakowski.

W 2015 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły niemal 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 35 proc. w stosunku do 2014 r. Większość budżetu pochłonęła modernizację sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych odbiorców oraz budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie. W 2015 r. zakończono również prace modernizacyjne (budowa instalacji odazotowania spalin) prowadzone na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Łaziska oraz oddano do eksploatacji 18 MW mocy wiatrowych (II etap farmy wiatrowej Marszewo).