Urząd Regulacji Energetyki pozostaje konsekwentny w swojej polityce obniżania taryf na gaz. Nowe wytyczne urzędu, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia bieżącego roku, po raz kolejny obniżą wysokość rachunków wystawianych przez PGNiG Obrót Detaliczny. O ile dokładnie? Jak podaje URE w komunikacie, w porównaniu z obecną taryfą, mówimy o spadku o 5,3 proc. dla gospodarstw domowych oraz o 6,8 proc. dla odbiorców przemysłowych.

Skumulowany spadek średnich cen gazu, ogłoszona obniżka to już druga zmiana na minus w tym roku i czwarta licząc od stycznia 2015 r., wyniesie w porównaniu z początkiem ubiegłego roku 15,8 proc. (8,6 proc. w 2016 r.) dla gazu wysokometanowego, a dla gazów zaazotowanych odpowiednio: Lw 11,6 proc. (8,6 proc.) i Ls – 8,7 proc. (7,8 proc.).

Od 1 kwietnia bieżącego roku niższe rachunki zapłacą także wielcy odbiorcy gazu PGNiG. W tym przypadku obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych, zużywających powyżej 25 mln m

3

, wyniesie 9,6 proc., a dla odbiorców hurtowych 7,6 proc.W przypadku gazu zaazotowanego odpowiednio będzie to spadek o 8,3 proc. oraz o 8,9 proc. W efekcie tego skumulowany spadek średnich cen gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych, licząc od stycznia 2015 r., wyniesie 28,6 proc., a w samym 2016 r. - 15,7 proc. W przypadku gazu zaazotowanego odpowiednio 21,8 proc. oraz 13,9 proc.