Ponad 2,5 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy naftowej) wydobyła Grupa Lotos w I kwartale tego roku. W efekcie dzienna produkcja wynosiła prawie 30 tys. boe. Dla porównania w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. wydobycie wyniosło około 1 mln boe. Trzy czwarte pozyskanych surowców pochodzi ze złóż w Norwegii, a pozostała część ze złóż w Polsce i na Litwie.

Wzrost produkcji to przede wszystkim efekt zakupu pakietu norweskich aktywów wydobywczych o nazwie Sleipner. Grupa Lotos tę transakcje sfinalizowała w grudniu.

Norwegia, po Polsce, jest drugim strategicznym kierunkiem rozwoju gdańskiego koncernu. Dzięki zakupom udziałów aktywów produkcyjnych o nazwach Heimdal (w 2013 r.) i Sleipner (w 2015 r.) Grupa Lotos zwiększyła dzienne wydobycie w Norwegii do 23 tys. boe, co obok uruchomienia wydobycia z bałtyckiego złoża B8 przyczyniło się do zrealizowania strategii na lata 2011-15.

Dodatkowo poprzez wykorzystanie przepływów pieniężnych generowanych z wydobycia ropy i gazu na polach Heimdal i Sleipner koncern wykorzystuje aktywo podatkowe powstałe w związku z próbami zagospodarowania złoża Yme, odzyskując zainwestowane w ten projekt pieniądze.