Gazprom podał wstępne dane za 2015 r. Zysk netto wyniósł 784,58 mld rubli (po dzisiejszym kursie jest to 11,9 mld dol.). Przychody ze sprzedaży były wyższe o 8,7 proc. rok do roku i wyniosły 6,07 bln rubli (90 mld dol.), a zadłużenie netto wzrosło o 26,2 proc. do 2,08 bln rubli (30 mld dol.).

Wzrost zadłużenia koncern wyjaśnia zmianami kursowymi (dewaluacja rubla do dolara i euro czyli walut, w których z zagranicą handluje Gazprom).

Także zysk można w ten sposób wytłumaczyć, bowiem sprzedaż gazu na rynku krajowym jest deficytowa. Natomiast eksport stanowi podstawę finansów koncernu; handel odbywa się tu w dolarach i euro.