Pożary w kanadyjskim stanie Alberta zagrażają wydobyciu ropy i gazu realizowanemu z części tamtejszych złóż. W tej prowincji oraz Kolumbii Brytyjskiej i Saskatchewan koncesje posiada też PKN Orlen poprzez firmę Orlen Upstream Canada.

- Regiony objęte zagrożeniem pożarowym pozostają pod nadzorem Alberta ESRD, agendy rządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo środowiska naturalnego i występujących na tych terenach lasów oraz parków. Obszary na których prowadzona jest działalność poszukiwawczo-wydobywcza grupy Orlen posiadają plany reagowania (Industrial Wildfire Control Plan), wymagane ustawą Forest and Prairie Protection Act - informuje biuro prasowe PKN Orlen.

Jego przedstawiciele dodają, że na znacznej części terenów, określanych w publicznych komunikatach jako zajęte przez pożar, występuje wyłącznie zadymienie i opady popiołu. Z kolei ogniska pożarowe charakteryzujące się otwartym ogniem znajdują się obecnie w dalekiej odległości od należących do grupy Orlen obiektów i instalacji.

- Dotychczas zespół Orlen Upstream Canada nie zdiagnozował bezpośredniego zagrożenia dla posiadanych aktywów. Z uwagi jednak na znaczny obszar występowania pożarów w rejonie Simhon Creek, 3 maja podjęto decyzję o obniżeniu ciśnienia w strefie przyodwiertowej Sweeney i czasowym wstrzymaniu produkcji z 9 otworów - podaje biuro prasowe PKN Orlen. Spółka zauważa jednocześnie, że działania te mają wyłącznie charakter prewencyjny, a ich główną przesłanką jest zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa pracownikom, obsługiwanej przez nich instalacji oraz otoczeniu.

Według PKN Orlen udział zatrzymanej części instalacji w ogólnej produkcji koncernu w Kanadzie wynosi około 0,5 proc. Przypomina, że średnie wydobycie z kanadyjskich aktywów w pierwszym kwartale wyniosło 11,7 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie i obecnie utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Orlen Upstream Canada nadal będzie systematycznie oceniał ryzyko związane z zagrożeniem pożarowym i w razie jego zwiększenia zapowiada podjęcie odpowiednich działań. Obecnie ryzyko ocenia jako niskie.