Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o przeprowadzeniu testów na utratę wartości środków trwałych, które wykazały, że odpis aktualizujący wartość majątku pomniejszy wynik operacyjny spółki w drugim kwartale tego roku o około 624 mln zł. Kwota ta w głównej mierze obejmuje odpis na utratę wartość środków trwałych związanych z wydobyciem ropy i gazu. Jego wysokość określono aż na 610 mln zł. Znacznie mniej, bo 14 mln zł, wyniosły odpisy na środki trwałe związane z pozostałą działalnością, przede wszystkim ze stacjami CNG (oferują sprężony gaz ziemny).

PGNiG podaje, że odpisy są efektem cyklicznej oceny wartości aktywów grupy. Dokonanie ich na majątku wydobywczym wynika z analizy przyszłych przepływów pieniężnych, w której wzięto pod uwagę obecne ceny surowców oraz zaktualizowane, długoterminowe prognozy produkcji. Największy wpływ na odpisy miały przyjęte do analiz, długoterminowe założenia makroekonomiczne, w szczególności prognozy cen ropy i gazu, które w ponad 50 proc. wpłynęły na wartość odpisu majątku w segmencie poszukiwań i wydobycia.

Spółka zwraca uwagę, że nadal trwa analiza wartości środków trwałych, w tym dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz aktywów w jednostkach zależnych, w wyniku której wartość odpisów aktualizujących może ulec zmianie. Ponadto zastrzega, że już oszacowane odpisy mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione podczas publikacji raportu za pierwsze półrocze, co nastąpi 12 sierpnia.