Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz National Iranian Oil Company (NIOC) podpisały w Teheranie list intencyjny w sprawie współpracy na złożu ropy naftowej Soumar. Giełdowa spółka podaje, że zasoby geologiczne tego złoża wynoszą około 475 mln baryłek. Po około sześciomiesięcznej analizie geologiczno-złożowej PGNiG ma zdecydować, o ewentualnej inwestycji w ten projekt.

- Złoże Soumar uważam za bardzo perspektywiczne, a powrót do współpracy z NIOC otwiera przed nami nowe możliwości wydobywcze - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Spółka przypomina, że odnowienie współpracy z NIOC nastąpiło po sześcioletniej przerwie. W latach 2008-2010 PGNiG współpracowało z Iranian Offshore Oil Company (IOOC) firmą należącą do NIOC. Strony razem realizowały projekt na złożu Lavan. Tuż po podpisaniu listu intencyjnego, co miało miejsce w lutym 2008 r., pojawiły się informacje, że w złożu może znajdować się 100-250 mld m sześc. gazu oraz 100-200 mln ton ropy. Takie zasoby mogły wystarczyć na zaspokojenie całego popytu naszego kraju na każdy z tych surowców przez wiele lat. Irańska agencja ISNA podawała wówczas, że Polska ma zainwestować, w projekty związane z eksploatacją złóż gazu i ropy w Iranie, kwotę 1 mld USD (wówczas prawie 2,4 mld zł). Do realizacji inwestycji jednak nie doszło. Powodem były sankcje, jakie nakładano na Iran w związku z realizacją przez to państwo programu atomowego, którego większość państw nie akceptowała. Sankcje zniesiono dopiero na początku tego roku.

W Iranie prace poszukiwacze na rzecz NIOC w latach 2007-2013 realizowała Geofizyka Kraków, firma zależna od gazowniczej spółki. W tym kraju zarejestrowana była również Geofizyka Torun Kish należąca do grupy PGNiG. Pod koniec 2011 r. została jednak wykreślona z irańskiego rejestru handlowego.