Taki obowiązek nałożyła na operatora ustawa Prawo energetyczne z kwietnia 1997 r. i tzw. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. "Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju" ma określić, jakie jest obecne i jakie będzie przyszłe zapotrzebowanie na gaz w Polsce.

W konsultacjach uczestniczyć będą wielcy przemysłowi odbiorcy gazu oraz firmy, które handlują błękitnym paliwem. Potrwają one trzy tygodnie, do 29 grudnia br.

Po etapie analiz, zgłoszonych uwag, sugestii i oczekiwań, projekt "Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju" będzie przekazany prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do uzgodnienia.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System to strategiczna firma polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Jego podstawowym zadaniem jest transport gazu siecią przesyłową na terenie całego kraju i dostarczenie go do sieci dystrybucyjnych i odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.