PERN chce wydać na inwestycje w 2017 r. ok. 150 mln zł

W 2017 r. PERN planuje zwiększyć środki na inwestycje, przeznaczając na ten cel ok. 150 mln zł. W mijającym 2016 r. spółka zrealizowała plan inwestycji o wartości ok. 90 mln zł – poinformował PAP prezes PERN Igor Wasilewski.

Publikacja: 20.12.2016 07:54

PERN to państwowa spółka, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, która zarządza na terenie kraju siecią rurociągów naftowych i paliwowych, a także bazami magazynowymi oraz oddanym do użytku w 2016 r. morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku.

Prezes PERN wśród planowanych na 2017 r. priorytetowych przedsięwzięć wymienił m.in.: rozpoczęcie budowy drugiego etapu gdańskiego Terminala Naftowego, rozbudowę parku zbiornikowego w bazie w Gdańsku, a także modernizację przejść rurociągów przez rzeki: Wisłę, Bug i Narew, intensyfikację przepustowości rewersyjnego Odcinka Północnego magistrali naftowej łączącej Płock i Gdańsk, jak również modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej.

„Na te i inne zadania PERN w przyszłym roku planuje przeznaczyć około 150 mln zł" – zapowiedział Wasilewski. Nawiązując do mijającego 2016 r., ocenił, że był to dla spółki „rok przełomowy, szczególnie w obszarze organizacyjnym oraz inwestycyjnym". „PERN w 2016 r. zrealizował inwestycje o wartości około 90 mln zł" – dodał prezes.

Za jedno z najważniejszych wydarzeń w mijającym roku Wasilewski uznał przyjęcie strategii na lata 2016-20 dla grupy kapitałowej PERN. Zaznaczył, że główne założenia zaktualizowanych celów strategicznych spółki i jej grupy odpowiadają na pojawiające się, nowe wyzwania rynkowe.

Jak podkreślił prezes PERN, dzięki realizacji zapisanych w strategii zadań, w tym inwestycyjnych i rozwojowych, „spółka będzie mogła spełniać wysokie standardy technologiczne, organizacyjne, informatyczne, a tym samym pewniej niż kiedykolwiek gwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju i zajmować ważne miejsce w rozwoju polskiej gospodarki".

„Nasze otoczenie biznesowe zmienia się w szybkim tempie, a my chcemy dostosować nie tylko PERN, ale i całą grupę spółki do tych zmian. Tylko w ten sposób zapewnimy bezpieczny rozwój dla firmy, pracowników oraz odpowiednie relacje z naszymi kontrahentami i właścicielem. W strategii zwymiarowaliśmy nasze zamierzenia inwestycyjne oraz wyniki, jakie zamierzamy osiągać, generując oczekiwany poziom zysku netto" – oświadczył Wasilewski.

Według niego, PERN, będący podmiotem zajmującym się logistyką ropy naftowej i paliw, „musi maksymalnie szybko – na ile to możliwe w tej branży – reagować na tendencje rynkowe".

„Rewolucja łupkowa w USA uruchomiła początek zmian na globalnym rynku węglowodorów. W rezultacie radykalnie obniżyła się cena ropy, wzrosła konkurencja między producentami, zmieniają się kierunki dostaw. Obserwujemy wzmożoną dywersyfikację dostaw w przypadku polskich odbiorców. Rafinerie wykorzystują sytuację na rynku ropy i zaostrzającą się rywalizację między Rosją a pozostałymi producentami. Efekt: w Polsce pojawia się coraz więcej dostaw surowca głównie z Arabii Saudyjskiej i Iraku" – podkreślił Wasilewski. I dodał: „Przyjęta strategia PERN wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, wytyczając kierunki rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej".

Prezes PERN przyznał, że decyzja o ewentualnej dywersyfikacji działań spółki o nowe usługi, w szczególności o rozpoczęciu magazynowania produktów chemicznych w gdańskim Terminalu Naftowym, „zostanie podjęta najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2017 r."

„Wcześniej planowaliśmy, iż drugi etap Terminala Naftowego będzie dedykowany produktom naftowym oraz produktom chemicznym. Jednak rynek w ostatnim okresie bardzo się zmienił i aktualnie analizujemy, czy popyt na nasze usługi dla produktów chemicznych będzie wystarczająco duży, aby uzasadnić naszą inwestycję w tej części. Aktualnie jest duże zapotrzebowanie na pojemności magazynowe na ropę naftową. Zbiorniki na ropę, które oddaliśmy do eksploatacji na początku kwietnia zostały już zarezerwowane do końca 2017 r." – wyjaśnił Wasilewski.

Według niego, konsekwencją niezbędnego dostosowywania się do dynamicznego, coraz bardziej wymagającego otoczenia, jest „szukanie synergii" w spółkach grupy kapitałowej PERN. „Klienci spółki wymagają od nas ciągłej poprawy jakości obsługi oraz efektywności współpracy z nami. Postawiliśmy sobie ambitny cel, aby w perspektywie czterech lat osiągnąć efektywność pracy przynajmniej na poziomie europejskich koncernów" – dodał Wasilewski.

Zapowiedział m.in., iż zainicjowany w 2016 r. proces połączenia PERN i spółki zależnej Petromor powinien zostać sfinalizowany do końca pierwszego kwartału 2017 r.

„Dla wszystkich pozostałych spółek grupy trwa aktywne poszukiwanie synergii w ramach regularnie prowadzonych warsztatów wspólnie z zarządami wszystkich podmiotów grupy PERN. Podczas tych spotkań planowane są wspólne projekty, inicjatywy, wszędzie tam, gdzie przyniosą one korzyści z punktu widzenia całej grupy oraz poszczególnych spółek. Wspieramy ich rozwój, rozbudowę kompetencji, w celu wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku zewnętrznym" – podkreślił Wasilewski.

Nawiązując do mijającego 2016 r., ocenił, iż był to dla PERN „rok przełomowy szczególnie w obszarze organizacyjnym oraz inwestycyjnym". „Spółka obrała kurs, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku: postawiła na nowoczesne, proklienckie podejście, chcąc zwiększyć efektywność działania i przede wszystkim rozpoczęła aktywnie realizować projekty rozwojowe, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne kraju" – podkreślił prezes PERN.

Spośród zrealizowanych przez spółkę w 2016 r. najważniejszych inwestycji Wasilewski wymienił m.in. oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego w Gdańsku – to pierwszy takim obiekt w Polsce i jeden z 16 na świecie oraz uruchomienie tzw. III nitki Odcinka Wschodniego rurociągu „Przyjaźń", biegnącej z Adamowa przy granicy z Białorusią do Płocka – oddana do użytku po 13 latach budowy magistrala zwiększa bezpieczeństwo i usprawnia transport ropy naftowej.

Prezes PERN zwrócił uwagę, że wraz z ukończeniem budowy tzw. III nitki Odcinka Wschodniego i ułożeniem wzdłuż tego rurociągu kabla światłowodowego, spółka rozbudowała jednocześnie swoją infrastrukturę telekomunikacyjną i „uzyskała możliwość zestawiania nowych, atrakcyjnych połączeń światłowodowych". „Oznacza to, że obecnie PERN może dzierżawić włókna światłowodowe w relacji tranzytowej pomiędzy wschodnią a zachodnią granicą państwa, której długość wynosi około 700 km" – wyjaśnił Wasilewski.

Do istotnych dla działalności i celów PERN inicjatyw, które zrealizowano tam w 2016 r., prezes spółki zaliczył również zmiany w jej strukturze organizacyjnej. „Dzięki temu PERN będzie nowoczesną, sprawną i efektywną firmą, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Wdrożenie nowego regulaminu organizacyjnego pozwoli na sprawniejsze kierowanie firmą i efektywne wykorzystanie jej zasobów Przełoży się to na poziom jakości świadczonych usług i obsługi klienta, skrócenie ścieżki decyzyjnej oraz optymalizację kosztów" – zaznaczył Wasilewski.

W jego ocenie, mijający rok PERN będzie mógł zaliczyć jako udany także pod względem finansowym, co wynika z planowej realizacji strategii w obszarze przychodów, kosztów i zysku netto. „Z symulacji i prognoz wynika, że PERN zrealizuje przyjęte poziomy założone w strategii na 2016 r. O wysokości zysku netto spółki za 2016 r. poinformujemy po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organa statutowe spółki" – oświadczył prezes PERN.

PERN to państwowa spółka, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, która zarządza na terenie kraju siecią rurociągów naftowych i paliwowych, a także bazami magazynowymi oraz oddanym do użytku w 2016 r. morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku.

Prezes PERN wśród planowanych na 2017 r. priorytetowych przedsięwzięć wymienił m.in.: rozpoczęcie budowy drugiego etapu gdańskiego Terminala Naftowego, rozbudowę parku zbiornikowego w bazie w Gdańsku, a także modernizację przejść rurociągów przez rzeki: Wisłę, Bug i Narew, intensyfikację przepustowości rewersyjnego Odcinka Północnego magistrali naftowej łączącej Płock i Gdańsk, jak również modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej.

Pozostało 90% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie