W latach 2016-2019 PGE, za pośrednictwem spółki PGE Dystrybucja, planuje zrealizować inwestycje w rozwój i modernizację posiadanej sieci dystrybucyjnej o wartości ponad 7 mld zł.

W komunikacie napisano, że kredyt dla PGE jest trzecim finansowanym przez EBOiR projektem mającym na celu wsparcie efektywności polskiej sieci dystrybucyjnej. Do tej pory bank zainwestował ponad 8,4 mld euro ze swoich funduszy we wszystkie sektory polskiej gospodarki obsługujące prawie 400 projektów. Sektor energetyczny stanowi blisko jedną trzecią portfela EBOiR w Polsce.