Tauron pozwany za wiatraki

Invenergy, amerykański inwestor z branży energetyki pozywał Tauron o ponad 1,2 mld zł (około 325 milionów dolarów) odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umów długoterminowych. Stawia też zarzuty Skarbowi Państwa.

Publikacja: 03.07.2017 11:02

Tauron pozwany za wiatraki

Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik

Invenergy, amerykańska spółka energetyczna o globalnym zasięgu, ogłosiła w poniedziałek, że za pośrednictwem powiązanych spółek złożyła pozwy przeciwko Tauron Polska Energia S.A. („Tauron S.A."), jednemu z czterech największych polskich przedsiębiorstw energetycznych. Łączna wysokość roszczeń przekracza kwotę 1,2 miliarda zł (ok. 325 milionów dolarów).

Invenergy domaga się odszkodowania na podstawie przepisów polskiego prawa regulujących odpowiedzialność za czyn niedozwolony oraz na mocy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Amerykanie zarzucają spółce Tauron S.A. zarzut „nieetycznych i niezgodnych z prawem działań polegających na rozwiązaniu długoterminowych umów z operatorami farm wiatrowych na zakup energii oraz praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów)".

Jak informuje Invenergy w specjalnym komunikacie przesłanym do redakcji „Rzeczpospolitej" w pozwach „podnoszony jest także zarzut istotnego udziału ówczesnych przedstawicieli Skarbu Państwa w tych działaniach".

Invenergy jest długoterminowym inwestorem w Polsce począwszy od roku 2005 z inwestycjami rzędu 2,2 miliarda zł (ok. 595 milionów dolarów) na 11 działających projektów związanych z energią wiatrową.

- Podjęliśmy się długoterminowej inwestycji w Polsce w przekonaniu, że istnieje w Polsce porządek prawny, który chroni nasze inwestycje przed tego typu działaniami. Ten spór sądowy zweryfikuje nasze założenia, jakimi kierowaliśmy się podejmując pierwotną decyzję inwestycyjną; będzie też swoistym sygnałem dla rynku czy Polska jest krajem, gdzie inwestorzy mogą polegać na zasadzie pewności umów – powiedział Michael Polsky, założyciel i prezes Invenergy.

Spółka przypomina historię biznesu w Tauronem. „W roku 2010 po bezpośrednich negocjacjach ze spółką Tauron, spółki powiązane z Invenergy podpisały długoterminowe umowy z Polską Energią – Pierwszą Kompanią Handlową Sp. z o.o. ("PE-PKH"), spółką kontrolowaną przez Tauron i będącą w całości jego własnością. Tauron nalegał, aby to PE-PKH została stroną umowy, zapewniając zarówno Invenergy, jak i jej partnerów i kredytodawców, że PE-PKH jest godną zaufania spółką zależna. Umowy zawarte z PE-PKH przewidywały, że PE-PKH będzie nabywać od spółek energię oraz zielone certyfikaty, które mogą stanowić przedmiot obrotu i stanowią potwierdzenie, że energia elektryczna została wytworzona ze źródeł odnawialnych".

Zdaniem pozywającego „wkrótce po zawarciu umów na okres 15 lat, Tauron rozpoczął serię działań mających na celu uwolnienie jego samego oraz jego spółki zależnej PE-PKH od przyjętych zobowiązań. Działania te polegały na wyzbyciu się wszelkich znaczących aktywów należących do PE-PKH, a także zwolnieniu, doprowadzeniu do zakończenia współpracy lub przeniesieniu osób z kluczowego personelu PE PKH. Następnie w roku 2014 Tauron, działając jako jedyny wspólnik PE-PKH, podjął uchwałę otwierającą likwidację spółki PE-PKH. Działanie to miało na celu faktyczne zerwanie zobowiązań umownych ciążących na PE-PKH".

W rozpoczętych teraz nowych procesach sądowych Invenergy zarzuca też, że „ówcześni przedstawiciele Skarbu Państwa i Tauronu mieli istotny udział w zaplanowaniu doprowadzenia do rozwiązania, przy wykorzystaniu Tauron, umów handlowych zawartymi pomiędzy PE-PKH a spółkami powiązanymi z Invenergy. Skarb Państwa, będąc największym akcjonariuszem spółki Tauron, skutecznie ją kontroluje. Większość członków rady nadzorczej Tauron S.A. została powołana przez Skarb Państwa. W roku 2014 Minister Skarbu Państwa uznał Tauron za spółkę o znaczeniu strategicznym dla gospodarki państwa; obecnie spółka jest nadzorowana przez Ministra Energii".

- Przez ostatnie kilka lat dokładaliśmy wszelkich starań, aby wspólnie z Tauron i innymi osobami decyzyjnymi rozwiązać ten spór; dochodziliśmy też naszych praw w postępowaniach sądowych wytoczonych przeciwko PE-PKH. Spotkaliśmy się jedynie ze zwłoką, obstrukcją a wreszcie z milczeniem. Prowadzone obecnie kroki sądowe są nieuniknionym skutkiem odmowy wypełnienia przez Tauron zobowiązań umownych i braku poszanowania przez nią prawa – powiedział Michael Blazer, dyrektor ds. prawnych w Invenergy.

Tauron na razie nie skomentował wystąpienia Amerykanów.

Invenergy i jej spółki powiązane prowadzą i eksploatują duże elektrownie wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii oraz urządzenia do jej magazynowania w obu Amerykach, Europie oraz Azji. Siedziba znajduje się w Chicago, spółka posiada filie w USA, Kanadzie, Meksyku, Japonii oraz w Europie.

Invenergy, amerykańska spółka energetyczna o globalnym zasięgu, ogłosiła w poniedziałek, że za pośrednictwem powiązanych spółek złożyła pozwy przeciwko Tauron Polska Energia S.A. („Tauron S.A."), jednemu z czterech największych polskich przedsiębiorstw energetycznych. Łączna wysokość roszczeń przekracza kwotę 1,2 miliarda zł (ok. 325 milionów dolarów).

Invenergy domaga się odszkodowania na podstawie przepisów polskiego prawa regulujących odpowiedzialność za czyn niedozwolony oraz na mocy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie