PSE przekazały, że aukcja główna na rok dostaw 2026 zakończyła się już w pierwszej rundzie, a wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Mimo to, spółki energetyczne już teraz przekazały ile mocy udało się im zakontraktować.

Polska Grupa Energetyczna zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2026 r. łącznie nie mniej niż 1.534,51 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do grupy. Z kolei elektrociepłownia Nowa Sarzyna zależna od Polenergii zaoferowała obowiązek mocowy w łącznej wysokości 112 MW. Inna prywatna firma, ZE PAK, i należąca do niej PAK CCGT zakontraktowała 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej.

Wreszcie Orlen zakontraktował na aukcji rynku mocy co najmniej 2,17 GW, w tym dwa planowane bloki gazowo - parowe CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 367,05 do 400,40 zł/kW/rok i zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE. Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2026 wynosił 7 991 MW. Forum Energii zaznacza, że od wyników tej aukcji zależy czy i w jakim stopniu uda się Polsce zapełnić lukę po węglu rzędu 8 GW po 2025 r.