Moskwa kojarzona jest ze środowiskiem politycznym zbliżonym do wicepremiera Jacka Sasina. Na stanowisku ministra zastąpi Michała Kurtykę. Nowa minister w latach 2017–2020 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zdaniem ekspertów w zakresie polityki energetycznej nowa minister powinna utrzymać kurs na rozwój atomu i odejście od węgla. Jednak polityka dotycząca prosumentów może być mniej otwarta niż dotąd. Ale Moskwa w pierwszej kolejności będzie musiała się zmierzyć się z rosnącymi cenami energii i projektem rekompensat za ich wzrost dla najuboższych.