Ministerstwo Gospodarki informuje, że kluczowymi zadaniami realizowanymi obecnie przez resort w zakresie zapewnienia Polsce bezpiecznych dostaw gazu ziemnego są m.in. inwestycje realizowane przez państwowy Gaz-System zmierzające do rozbudowy gazociągów na granicy Polsko - Niemieckiej w Lasowie i Polsko – Czeskiej w Cieszynie. Dzięki tym inwestycjom mają wzrosnąć możliwości dostaw błękitnego paliwa z kierunków alternatywnych wobec wschodniego.

Ważnym elementem wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne kraju są również inwestycje dotyczące podziemnych magazynów gazu, które realizuje PGNiG. Do 2015 r. ich pojemności magazynowe mają wzrosnąć z 1,6 mld m sześc. do 3,8 mld m sześc. Resort gospodarki informuje, że wszystkie tego typu projekty będą wsparte kwotą 673,5 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Najwięcej środków zasili rozbudowę podziemnego magazynu PMG Wierzchowice, bo 437,5 mln zł. Pozostała kwota będzie przeznaczona na projekty KPMG Kosakowo, PMG Strachocina i KPMG Mogilno.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą dofinansowane inwestycje związane z budową gazociągów: Szczecin – Gdańsk (226,9 mln zł), Gustorzyn – Odolanów (175,5 mln zł), Szczecin – Lwówek (163,16 mln zł), Rembelszczyzna – Gustorzyn (121,55 mln zł), Włocławek – Gdynia (32,45 mln zł), Jeleniów – Dziwiszów (35,75 mln zł) i Polkowice – Żary (28,35 mln zł).

Minister gospodarki jest naczelnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za politykę energetyczną Polski, której głównym celem jest zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Do jego zadań należy też zapewnienie wzrostu konkurencyjności sektora energetycznego. Kierunki działań ministra gospodarki zostały określone w dniu 10 listopada 2009 r. w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie pt. Polityka energetyczna Polski do roku 2030.